сряда, 29 октомври 2008 г.

CV

Europass автобиография
Лична информация
Валентина Пенева Върбанова
Адрес Ж.к. „Зона Б.5, бл. 3, 1303 София, България
Телефон Личен: (03592) 98814 59 Мобилен : (359) 897 464697
E-mail valentina.varbanova@abv.bg
Предпочитана длъжност / Сфера на работа Главен експерт за недвижими паметници на културата
Трудов стаж
Дати Май 1998 и по настоящем
Заемана длъжност или позиция Главен експерт, научен сътрудник, доктор на архитектурните науки
Основни дейности и отговорности История и теория на архитектурата Недвижими паметници на културата, юридическа защита и опазване, история и теория на архитектурата
Име и адрес на работодателя „Стара София” със Софийски исторически музей, 1000 София, ул. „Екзарх Йосиф 27
ВСУ "Любен Каравелов", София,Архитектурен факултет, Катедра "Градоустройство, история и теория на архитектурата"
Вид на дейността или сферата на работа Опазване на културно-историческо наследство, европейски програми и проекти, връзка с медиите, обучение, проекти за реставрация, консервация и експониране на паметници на културата, участие в Общ устройствен план на София- система „Културно-историческо наследство”, популяризиране на наследство,
ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ ВЪВ ВСУ: Въведение в архитектурата" (I курс, А и САС), "Теория на архитектурата" (IV курс,А)
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ: "Проектиране в исторически контекст", 105 ч.,IV курс,А
"Архитектурна композиция",45ч.,I курс, САС
Дати Юли 1976- май 1998
Заемана длъжност или позиция Проектант до 1988 г. и старши проучвател до 1998
Основни дейности и отговорности Проекти за адаптация и реставрация на сгради паметници на културатаЮридическа защита на паметниците на културата, Изучаване, Статут, Документиране, история и теория на архитектурата
Име и адрес на работодателя Национален институт за паметници на културата, 1000 София, Бул. „Дондуков” 16
Образование и обучение
Дати Септември 1980 – декември 1983
Наименование на придобитата квалификация Доктор на архитектурните науки Дисертация на тема „Интегриране на паметниците на културата в съвременните пространствени структури на историческите градски центрове”
Основни предмети/застъпени професионални умения - история и теория на архитектурата- опазване на паметници на културата, реставрация, консервация и експониране- археология и градоустройство (интегрирана консервация)- педагогика в опазването на наследството- дигитално наследство- научен подход в опазването на културно наследство
Име и вид на обучаващата или образователната организация Германия, г. Ваймар, „Баухауз Университет за архитектура и строителство”, Архитектурен факултет, Катедра „История и теория на архитектурата”
Ниво по националнатакласификация Доктор на наукитеСептември 1970 – февруари 1976 Дипломиране по специалността архитектураВсички дейности, принадлежащи на специалността: история и теория на архитектурата, дизайн, изучаване, проектиране, публикации и др.Русия, г. Санкт-Петербург, „Университет за архитектура и строителство, б. ЛИСИ”
Доцент в областта на историята и теорията на архитектурата във ВСУ "Любен Каправелов", София.
Правоспособен архитект, проектант с пълна правоспособност , член на КАБ, ИКОМОС/България, член на Съюза на учените в България, секция "История", член на DoCoMoMo/international,независим експерт към програми на ЕС като e- content , обмен в областта на културното наследство чрез EUCLID, Deutsche Stifftung Denkmalschutz, ICROM, HEREIN и др.;
и др.
Лични умения и компетенции


Немски С1,Английски B2,Испански А1,Руски С1
Социални умения и компетенции
- работи добре в екип от специалисти в областта на културното наследство, участие в ОУП на София от 1998 до 2003, многократно като главен проектант по програми „Старинен Пловдив”, „Красива България”, автор на над 60 проекта за сгради паметници на културата и над 50 научни публикации в областта теория и история на архитектурата. участие в Проектозакона за културното наследството, Програми и проекти на ЕС;- добри комуникационни умения, като участник в български и муждународни професионални неправителствени организации. Организационни умения и компетенции Опит в управление на екипи и проекти, организационен и логистичен опит, компетентност при съставяне на проекти, придобити при кандидатстване по Проекти на Европейския Съюз - „Култура 2000”, „Фар” „Трансгранично сътрудничество за България”, „Европейски награди Форд за наследство” и др. Опит в организиране на семинари и конференции на национално ниво.
Технически умения и компетенции Умения по проектиране в областта на архитектура, дизайн и градоустройство, придобити по време на образование и професионална практика
Компютърни умения и компетенции - Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),сертификат по Photo Shop, Adobe Illustrator, Web Design (HTML, CSS, Java Skript, Macromedia, Architectural Revit), Internet
Други умения и компетенции - обучение в областта на бизнес-отношения, Лицензиран оценител към Агенция за приватизация в България за сгради паметници на културата, 1996 г., София- лицензиран експерт за културно наследство към МВОС, 2007 г
преподавател по културно наследство в Нов Български университет, 2006, 2007 г.- член на Експертен съвет за мемориални комплекси към МРРБ, - участие в семинари на национално ниво за културно наследство от 2000-2006- включена в регистъра на ccp(cultural contact point) за участие на България в проекти и програми на ЕС за културно наследство- Член на жури за архитектурните конкурси “Архидея”, 2008-02-07- Участие в работни групи на САБ и КАБ по проблемите на оразването на КИН- бизнес-оценки за сгради паметници на културата, “Старинен Пловдив”, 2000 г. и други.
пре -